ลงแขกหนำข้าว


วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่าบ้านหินสามก้อน ม.6 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ร่วมกันลงเเขกหนำข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งในปีนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าในพื้นที่ประมาณ ุ60 ไร่ และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้