เกษตรตะกั่วทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพังงา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง มอบหมายให้นายรัตนพล คุ้มภัย และนายนฤสรณ์ สุริยฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักเหมียง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพังงา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสภาเกษตรกร จังหวัดพังงาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 ราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา