เกษตรตะกั่วทุ่ง : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง     ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ  ณ วัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม   อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา