เกษตรตะกั่วทุ่ง : ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นที่ 28 กรกฎาคม 2565
         นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  โดยร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนาอิสลาม เวลา 07.00 น.
2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.00 น.
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา