เกษตรพังงา ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ร่วมกล่าวต้อนรับทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ร่วมจัดนิทรรศการพืชทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา พร้อมจุดบริการความรู้ด้านพืชอัตลักษณ์ เช่น ทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์พังงา ขมิ้นชัน ข้าวไร่ พันธุ์ดอกข่า 50 กาแฟโรบัสต้า สับปะรดภูงา จำปาดะทองตาปาน และแจกจ่ายสารสะกัดจากสะเดา เมตตาไรเซียมและต้นกระท่อม ให้แก่เกษตรกรอำเภอกะปง คุระบุรี ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมในครั้งนี้